Setlementti Vestis

Setlementti Vestis Gerbyssä
Setlementti Vestis, Isokyläntie 46, Gerby, Vaasa. Settlement Vestis, Storbyvägen 46 https://www.facebook.com/setlementtivestis

 

 

Gerby-Västervik alueen yhdyskuntatyöryhmän aloitteesta on Vaasan Setlementtiyhdistyksellä ollut toimintaa Gerbyn alueella vuodesta 1996. Toiminta aloitettiin aluksi äideille ja lapsille suunnattuna toimintana Hellaksen majalla. Samanaikaisesti suunniteltiin RAY hakemusta ja rahoitus alueprojektiin saatiin kolmeksi vuodeksi. Vuodesta 2000 on toimintaa rahoitettu kaupungin toimeksiantosopimuksella ja erilaisten säätiöiden avustuksilla. Lisäksi Vestiksessä on Gerbyn yhdyskuntatyön aloitteesta aloitettu erilaisia projekteja joihin myöhemmin on saatu RAY rahoitusta esim. Arkipaja ja nuortenäitien Taimitarha projektit. Vestiksen toiminta on vuosien saatossa laajentunut kattamaan kaikki ikäluokat ja yhteistyö on entisestään tiivistynyt kaupungin eri hallintokuntien ja alueen järjestöjen kanssa.

 

Setlementti Vestis on Gerby-Västervik-Pukinjärvi-Isolahti alueen "yhteinen olohuone".

 • aamupäivisin toimintaa on kotona oleville lapsiperheille
 • iltapäivisin Vestiksessä kokoontuvat ruotsinkieliset 2. luokkalaiset (Eftis)
 • ma-iltasin klo 18-20 raskausryhmä
 • to-iltaisin isä-lapsijumppa
 • ti-aamupäivisin suomenkielinen äiti-lapsiryhmä klo 9.30-12.30
 • ke-aamupäivisin ruotsinkielinen äiti-lapsi ryhmä klo 9.30-12.30
 • pe-aamupäivisin kaksikielinen perhekahvila klo 9.30-12.30
 • kerhotoimintaa 3-6 luokkalaisille ruotsinkielisille lapsille (Gerby skola)
 • tilaa voi vuokrata erilaisiin yksityistilaisuuksiin

Lisätietoja Vestiksen toiminnasta:

puh. 06- 321 1957, gsm 040-749 87 63 tai vestis(att)vaasansetlementti.net

Iltapäivätoiminta (Eftis): gsm 050-353 98 52 tai eftis(att)vaasansetlementti.net

 _________________________________________________________________________

SETTLEMENT VESTIS

Sedan år 1996 har Vasa Settlementförening haft verksamhet i Gerbyområdet, vilken startade på initiativ av samhällsarbetsgruppen i Gerby-Västervik. Verksamheten fungerade till en början vid Hellas stugan och riktade sig främst till mammor och barn på området. Samtidigt söktes understöd för verksamheten från RAY och projektet fick finansiering för 3 år framöver. Sedan år 2000 har verksamheten finansierats på uppdrag av staden och genom understöd från olika fonder och stiftelser. Vidare har det, på initiativ av samhällsarbetsgruppen, startat flera projekt på Vestis som sedan fått understöd av RAY, t.ex. Arkipaja och Taimitarha-projketet för unga mammor. Vestis verksamhet har expanderat under åren och täcker nu alla åldersgrupper, och samarbetet med stadens olika förvaltningsgrupper och områdets föreningar har intensifierats.

Settlement Vestis är ett ”gemensamt vardagsrum” för Gerby-Västervik-Infjärden-Storviken området.

 • förmiddagsverksamhet för barnfamiljer som är hemma
 • eftermiddagsverksamhet för åk 2
 • Grupp för gravida måndagar kl. 18-20
 • Pappa-barnjumppa torsdagar
 • finsk mamma-barngrupp på tisdagar kl. 9.30-12.30
 • svensk mamma-barn grupp på onsdagar kl. 9.30-12.30
 • tvåspråkigt familjecafe på fredagsförmiddagar kl. 9.30-12.30
 • klubbverksamhet för åk 3-6 (Gerby skola)
 • lokalen kan hyras för olika privata tillställningar

Mera information om verksamheten från Vestis:

Telefon: 06-321 1957, gsm 040-749 87 63 eller vestis(at)vaasansetlementti.net

Eftis-verksamhet: gsm 050 353 98 52 eller eftis(at)vaasansetlementti.net