Setlementti Vestis

Setlementti Vestis Gerbyssä
Setlementti Vestis, Isokyläntie 46, Gerby, Vaasa. Settlement Vestis, Storbyvägen 46 https://www.facebook.com/setlementtivestis

Setlementti Vestis tarjoaa ihmisläheistä ja monipuolista palvelua alueen asukkaille. Toiminta on avointa kaikille kohderyhmiin kuuluville. Tavoitteena on kehittää alueen toimintaa vastaamalla ajankohtaisiin tarpeisiin.

Toiminnan sisältö:

  • Avoin perhetoiminta
  • Isä-lapsiliikunta
  • Ruotsinkielinen aamu-ja iltapäivätoiminta
  • Kerhotoiminta 3-6lk
  • Lasten liike - hanke

Setlementti Vestiksen tiloja on mahdollisuus vuokrata pieniin yksityistilaisuuksiin.

Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

 

Yhteystiedot:

puh. 06- 321 1957, gsm 040-749 87 63 tai vestis(att)vaasansetlementti.net

Iltapäivätoiminta (Eftis): gsm 050-353 98 52 tai eftis(att)vaasansetlementti.net

Facebook: Setlementti Vestis/Settlement Vestis

Instagram: @vaasansetlementtiyhdistys

 _________________________________________________________________________

SETTLEMENT VESTIS

Settlement Vestis erbjuder human och mångsidig service för invånarna på området. Verksamheten är öppen för alla som tillhår målgruppen. Målsättningen är att utveckla områdets verksamhet för att motsvara de aktuella behoven.

 

Verksamhetens innehåll:

  • Öppen familjeverksamhet
  • Pappa-barngympa
  • Svenskspråkig morgon- och eftermiddagsverksamhet
  • Klubbverksamhet åk 3-6
  • Lasten like – project

Settlement Vestis lokalen kan hyras för mindre private tillsättningan.

Verksamheten är politiskt och religiöst obunden.

 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 06-321 1957, gsm 040-749 87 63 eller vestis(at)vaasansetlementti.net

Eftis-verksamhet: gsm 050 353 98 52 eller eftis(at)vaasansetlementti.net

Facebook: Setlementti Vestis/Settlement Vestis

Instagram: @vaasansetlementtiyhdistys