Avoimia työpaikkoja

Kansalaistoiminnan koordinaattori

Vaasan Setlementtiyhdistys etsii määräaikaiseen työsuhteeseen kansalaistoiminnan ja markkinoinnin kehittäjää. Vaasan Setlementtiyhdistys on paikallinen monialajärjestö ja toimimme useilla eri aloilla lasten ja nuorten, perheiden sekä vanhusten parissa.

Kansalaistoiminnan koordinaattorin tulee suunnitella, toteuttaa ja luoda edellytyksiä vapaaehtoistyön, järjestötoiminnan ja kerhotoiminnan kehittämiselle. Tämän lisäksi hän kehittää Setlementtiyhdistyksen markkinointia ja some-ilmettä. Näiden tehtävien lisäksi koordinaattorin tehtävästä tärkeä osa on Setlementin 70 -vuotisjuhlalehden toimittaminen sekä osallistuminen omalta osaltaan juhlavuoden tapahtumien suunnitteluun sekä toteuttamiseen yhdessä muun henkilökunnan kanssa.

Kansalaistoiminnan koordinaattorin tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta, vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta. Valittavan henkilön täytyy kyetä tekemään itsenäisesti markkinointia, tekstien kirjoittamista, kuvaamista sekä hallita hyvin sosiaalisen median taidot ja kyetä opastamaan muita työntekijöitä siihen liittyvissä asioissa.

Työntekijältä edellytämme tehtävään soveltuvaa tutkintoa tai työkokemuksen kautta saatua osaamista. Tärkeintä on innostus ja kiinnostus ihmisten kanssa tehtävään työhön, markkinointiin sekä sosiaalisen median käyttöön. Työn liikkuvuuden kannalta oman auton käyttö on välttämätöntä.

Kansalaistoiminnan koordinaattorin palkka on Yksityisen sosiaalipalvelualan Tesin mukainen G 21 ja työaika 38 h 50 min / viikko.

Työ alkaa 22.1.18 tai sopimuksen mukaan. Projektille on saatu rahoitus vuoden 2018 loppuun asti.

Lisätietoja antaa: toiminnanjohtaja Kirsi Ikäheimonen, 050 5509703.

Hakuaika: 1.12.-20.12.2017 klo 12 mennessä.

Haastattelukutsut lähetetään 2.1.18 ja haastattelut pidetään  4.-5.1.18.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Setlementti, Huvilakatu 1, 65200 Vaasa tai sähköpostilla kirsi.ikaheimonen@vaasansetlementti.net

 

Työvalmentaja

Vaasan Setlementtiyhdistys etsii vuoden 2018 ajaksi työvalmentajaa URA-palvelut -hankkeeseen. Vaasan Setlementtiyhdistys on paikallinen monialajärjestö ja toimimme useilla eri aloilla lasten ja nuorten, perheiden sekä vanhusten parissa.

Työvalmentajaa haetaan erityisesti yritysten ja kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työvalmentajan työhön kuuluu työnetsintä, työnhakija-asiakkaiden työvalmennus ja yhteistyökumppanien kanssa tehtävä verkostoyhteistyö.

Hakijalla tulee olla hyvät sosiaaliset taidot, IT-taidot ja innostunut yrittäjämäinen työote.

Hakijalla tulee olla tehtävään soveltuva tutkinto (esim. työvalmennuksen erikoisammattitutkinto) tai työkokemuksen kautta saatua osaamista.

Työ on liikkuvaa ja edellyttää oman auton käyttöä.

URA- palvelut -projektin toiminta-alue on kaksikielinen.

Työvalmentajan palkka on Yksityisen sosiaalipalvelualan Tesin mukainen G 21.

Työaika on 27 h / viikko.

Työ alkaa 15.1.18 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa: projektipäällikkö Sirpa Myllyniemi, 050 550 9704.

Hakuaika: 1.12.- 21.12.2017 klo 12 mennessä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Setlementti, Huvilakatu 1, 65200 Vaasa tai sähköpostilla sirpa.myllyniemi@vaasansetlementti.net

Vastaava ohjaaja (sijaisuus)

Vaasan Setlementtiyhdistys etsii puolen vuoden sijaisuuteen vastaavaa ohjaajaa Kyläkeskus Kultanummeen Ristinummelle. Vaasan Setlementtiyhdistys on paikallinen monialajärjestö ja toimimme useilla eri aloilla lasten ja nuorten, perheiden sekä vanhusten parissa.

Vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluu suunnitella ja toteuttaa Kyläkeskus Kultanummen ryhmätoimintaan, mielekästä tekemistä Ristinummen asukkaille ja tapahtumia eri ikäisille. Tehtävään sisältyy talon keittiön, siivouksen ja kyläkeskuksen esimiestehtävät. Ohjaaja vastaa Kyläkeskuksen budjetista ja siitä, että talon toiminta pyörii.

Vastaavalta ohjaajalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, organisaatiokykyä ja sosionomin koulutusta.

Oman auton käyttömahdollisuus ja ajokortti tarvitaan.

Vastaavan ohjaajan sijaisen palkka on Yksityisen sosiaalipalvelualan Tesin mukainen G 23.

Työaika on 30 h / viikko.

Työ alkaa 15.1.18 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa: Vastaava ohjaaja Päivi Vauto, 044- 332 1039 tai
projektipäällikkö Sirpa Myllyniemi , 050 550 9704.

Hakuaika: 1.12.-19.12.2017 klo 12 mennessä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Setlementti, Huvilakatu 1, 65200 Vaasa tai sähköpostilla sirpa.myllyniemi@vaasansetlementti.net